ΤΟΠΣΑ

 • Δ.Δ.Α.Α.Δ.Α
  Δ.Δ.Α.Α.Δ.Α

  Δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους                                  Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας


 • Δ.Δ.Α.Α.Δ.Α
  Δ.Δ.Α.Α.Δ.Α
  Δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους                                  Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
 • Δ.Δ.Α.Α.Δ.Α
  Δ.Δ.Α.Α.Δ.Α

  Σύσταση νέων επιχειρήσεων                              Απορρόφηση ωφελουμένων από τις τοπικές επιχειρήσεις


 • Δ.Δ.Α.Α.Δ.Α
  Δ.Δ.Α.Α.Δ.Α
  Σύσταση νέων επιχειρήσεων                              Απορρόφηση ωφελουμένων από τις τοπικές επιχειρήσεις

Αρχική

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δ.Δ.Α.Α.Δ.Α», με συντονιστή εταίρο την «Κ.Τ.Α.Δ.Α. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε». έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση του Έργου «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» για την απασχόληση ατόμων που ανήκουν στις παρακάτω ομάδες στόχου:

 

 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ
 • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ (με εισοδηματικά κριτήρια)

 

Το έργο αφορά στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους των παραπάνω ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και δικτύωσης των ωφελουμένων.

 

 Το έργο «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», περιφερειακής ενότητας Δυτική Αχαΐας» εντάσσεται στη δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 2012-2014».

Η υποβολή της πρότασης κατατέθηκε στις 11/05/2012. Το έργο αξιολογήθηκε θετικά από την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εντάχθηκε προς χρηματοδότηση.

 

 

 

 

Άνεργος

Bottom ModuleΕίσαι άνεργος εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ; Ενημερώσου για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα...

Περισσότερα

Ασφαλισμένος στον ΟΓΑ

Bottom ModuleΕίσαι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ (με εισοδηματικά κριτήρια); Διάβασε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στό πρόγραμμα ...

Περισσότερα

Τα Ωφέλη

Bottom ModuleΜάθετε τι σας προσφέρει το τοπικό σχέδιο...

 

 

 

Περισσότερα

Οδηγίες

Bottom ModuleΔιαβάστε τις οδηγίες για τις πρώτες σας ενέργειες...

 

 

Περισσότερα